Home
Catalogus

de Uitgeverij
Contact
Links & Informatie


 

Islamitisch financieren
tussen principes en realiteit >
 
Verwarring der Verwarringen
Josseph de la Vega's meesterwerk over de beurshandel in de 17e eeuw
Josseph de la Vega
ISBN 90-78217-0-14
Pagina's: 96
Afmetingen: 24,5 x 17,5 x 1,5 cm
Gewicht: 356 gr.
Kaft: hard
Illustraties: nee
Taal: Nederlands

Prijs is inclusief verzendkosten
€ 24,75

Over de schrijver, Josseph de la Vega

Josseph Penso de la Vega werd omstreeks 1650 geboren in Spanje, in Espejo; de tweede zoon in een gezin van tien kinderen. Zijn ouders; Isaac Penso Felix en Esther de la Vega, ontvluchtten de Inquisitie en vestigden zich uiteindelijk in Amsterdam. Isaac Penso was een welgestelde bankier die een belangrijke rol speelde in de joodse gemeenschap, zowel op charitatief als religieus gebied. Josseph's moeder was een telg uit het beroemde geslacht de la Vega, een familienaam die Josseph, als tweede zoon, ook mocht dragen.

Josseph werd opgeleid om geestelijke te worden, maar viel al snel op door zijn enorme schrijftalent. Al voor zijn achttiende jaar schreef hij zijn eerste Hebreeuwse toneelstuk. Daarna ontwikkelde hij zich tot een begaafd en productief schrijver, koopman en intellectueel, die er bovendien een levendige correspondentie met diverse vorsten en andere vooraanstaande personen op nahield. Josseph Penso de la Vega overleed in Amsterdam op 13 november 1692.


Over Verwarring der Verwarringen

Nadat Josseph de la Vega diverse toneelstukken en romans had geschreven, publiceerde hij in 1688 Confusion de Confusiones. Het boek is geschreven in de vorm van een dialoog tussen een filosoof, een koopman en een aandeelhouder en geeft zo een beeld van het functioneren van de Amsterdamse Effectenbeurs. Deze was, met haar oprichting in 1602, de eerste effectenbeurs ter wereld.
Het boek is niet alleen een waardevol geschiedkundig document, het bevat ook bijzonder onderhoudende elementen in de beschrijvingen van de vindingrijkheid waarmee 17e eeuwse handelaren en effectenmakelaars prijzen en koersen trachtten te beïnvloeden. Nuchtere adviezen en nauwgezette observaties van De la Vega uit die tijd, die volop in het boek te vinden zijn, laten een verrassende relevantie zien met de situatie zoals we die in deze tijd kennen. Zijn beschrijving van de vier regels van de aandelenmarkt is een uitstekend voorbeeld:
'De eerste regel voor handel op de termijnmarkt is: Adviseer nooit iemand zijn aandelen te kopen of te verkopen. Aangezien het maken van een juiste inschatting gelijkstaat aan tovenarij, mag men geen égards verwachten voor het geven van adviezen.
De tweede regel: Accepteer zowel je winsten als je verliezen. Het beste is, de dingen te nemen zoals ze komen, en niet te verwachten dat geluk en gunstige omstandigheden zullen voortduren.
De derde regel: Winst op de aandelenmarkt heeft de eigenschappen van een kwade geest; van het ene op het andere moment kan het veranderen van diamanten in kiezels. Soms zijn het de tranen die Aurora vergoot op het zoete gras van de nieuwe ochtend, soms zijn het slechts tranen.
De vierde regel: Hij die rijk wil worden met het spel van speculatie, moet beschikken over zowel geduld als over geld.'

"De Financial Times rekent Josseph de la Vega's meesterwerk tot een van de 10 beste boeken die ooit over het beurswezen zijn geschreven. Daarmee moet Confusion de Confusiones meer zijn dan alleen een serie literair interessante, maar verouderde anekdotes over elkaar bedriegende effectenhandelaars, of een allesomvattende, nauwelijks te volgen rij gelijkenissen uit geschiedenis of mythologie."
(Paul Arlman, Voormalig Algemeen Secretaris van de Vereniging voor de Effectenhandel en van de Europese Beurzen Federatie)
Welnu, het boek is veel meer dan dat. Voor de oplettende lezer - al dan niet ingevoerd in de complexiteit van de hedendaagse effectenwereld - is er veel te vinden dat ook vandaag de dag kan boeien, ja zelfs relevant kan worden genoemd voor (inter-)nationale beleidsvorming en praktijk. De huidige overconcentratie op handhaving van regels en wetten door de Autoriteit Financiële Markten, zonder al te veel aandacht voor de effectiviteit van zelfregulering, zou wellicht minder zijn geweest als de nijvere wetgevers, in Brussel bij de Commissie en in Den Haag bij Financiën, lessen hadden getrokken uit de beperkingen waaraan overheidshandhaving ook in De la Vega's tijd was onderworpen.
De la Vega laat ons in prachtige beelden zien hoezeer informatie kan worden gebruikt en misbruikt in de prijsvorming van de markt. Ook op dat terrein kunnen marktwerking en informele regelhandhaving soms meer effect sorteren dan lange lijsten met gedetailleerde overheidsvoorschriften. De EU Prospectus richtlijn is hiervan helaas een sprekend voorbeeld.
Waarde hechten aan beloftes die te mooi lijken om waar te zijn, is dom en van alle tijden. Ook veel particuliere beleggers hadden zich door De La Vega's waarschuwingen moeten laten leiden; het zou veel lijden hebben kunnen voorkomen.

In de huidige, vrijwel geheel elektronische effectenhandel is het afwikkelingsproces, alleen zichtbaar voor de experts, belangrijker dan ooit. De omvang en intensiteit van de financiële sector vereist hier regelgevende en technische perfectie, vooral ook over jurisdictionele grenzen heen. De la Vega laat zien hoe onze voorouders de mogelijkheden van flexibiliteit en bedrog wisten te benutten.
Weinig sectoren zijn de laatste decennia zo snel gegroeid als de handel in afgeleide producten, zowel via als buiten de georganiseerde en gereguleerde markten. Er is veel nieuws onder de zon, maar ook in dit opzicht is het de moeite waard het raffinement van de 17e eeuw te bekijken. De la Vega geeft ons een aantal interessante voorbeelden, inclusief de zo intrigerende en verwarrende 'Regel van Frederik'.

Confusion de Confusiones was lange tijd in volledige versie slechts beschikbaar in het prachtige, originele Spaans uit 1688, of, veel later, in de Nederlandse vertaling van Dr G. J. Geers uit 1939. De eerste verkorte Nederlandse versie, het huidige Verwarring der Verwarringen uit 2005, vereist enige intellectuele inspanning, maar niet de encyclopedische kennis die De la Vega bij zijn lezers aanwezig veronderstelde. Hopelijk zullen velen in Nederland van zijn wijze dialogen kennis willen nemen.

Extra informatie

Voorwoord door Paul Arlman, Voormalig Algemeen Secretaris van de Vereniging voor de Effectenhandel en van de Europese Beurzen Federatie:

"Als zelfs de Financial Times Josseph de la Vega's meesterwerk rekent tot een van de 10 beste boeken die ooit over het beurswezen zijn geschreven, dan moet Confusion de Confusiones meer zijn dan alleen een serie literair interessante, maar verouderde anekdotes over elkaar bedriegende effectenhandelaars, of een allesomvattende, nauwelijks te volgen rij gelijkenissen uit geschiedenis of mythologie."

"One of the 10 best investment books ever written." - Richard Lambert, voormalig uitgever van de Financial Times

"You will see between its staid lines that, despite what the media says, nothing really important has changed in the financial markets in centuries." - FORBES Magazine

Relatiegeschenk

Verwarring der Verwarringen is bijzonder geschikt relatiegeschenk voor ieder die zich bezighoudt met aandelen en beleggingen. Het boek nodigt uit tot bespiegeling en zal uw relaties ongetwijfeld boeien.
U kunt te allen tijde contact met ons zoeken voor staffelkortingen en levering van op maat gemaakte omslagen met uw bedrijfslogo.


Lees verkorte versie >

< Terug naar de catalogusStuur door naar een vriend >