Home
Catalogus

de Uitgeverij
Contact
Links & Informatie


 

Islamitisch financieren
tussen principes en realiteit >
 
Islamitisch financieren
tussen principes en realiteit
Willem G. Wolters
9789078217152
13,5 x 21,5 cm
paperback
€ 28,50


De IBF-sector biedt wereldwijd een breed assortiment aan financiële producten aan. Daarbinnen kan men twee speerpunten onderscheiden. In de ‘hoge financiën’ (‘haute finance’), die zich afspeelt tussen overheden en grote bedrijven, is de recente ontwikkeling van islamitische certificaten (sukuk) een opmerkelijke financiële innovatie. In de ‘lage financiën’, dat wil zeggen de detailhandel in financiële producten voor de moslimbevolking in verschillende landen, is de ontwikkeling van islamitische contractvormen voor het verlenen van hypotheken en het afsluiten van verzekeringen, de belangrijkste kwestie. In Nederland zijn plannen tot het invoeren van een halal-hypotheek, dat wil zeggen een hypotheek in overeenstemming met de beginselen van de shariah, het islamitisch recht, tot dusverre niet succesvol geweest. Deze onderwerpen komen in dit boek aan de orde.

In een aantal westerse landen, met name in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk, hebben de autoriteiten een zekere bereidheid aan de dag gelegd om islamitische contractvormen onder te brengen in de bestaande regelgeving. Daarbij was het niet of nauwelijks nodig die regelgeving aan te passen. In de Verenigde Staten werd dit gedaan door islamitische contracten als huurkoop en de kosten plus vorm eenvoudigweg te beschouwen als een uitbreiding van de hypothecaire arrangementen van de conventionele banken. Ook de aanvaarding van islamitische obligaties in het Engelse regulatoire bestel, getuigt van een flexibele instelling.

In de Europese Unie leeft een omvangrijke moslimbevolking, als migranten afkomstig uit verschillende in Noord-Afrika, het Midden-Oosten en West-Azië. Integratie in de ontvangende samenleving is vaak een moeizaam verlopend proces. Het zou wenselijk zijn deze moslimgroepen tegemoet te komen door islamitische financiële contractvormen mogelijk te maken.

Tot dusverre is dit alleen gebeurd in het Verenigd Koninkrijk, hoewel de Franse overheid in 2008 een begin maakte met het in het leven roepen van een IBF-sector. Het zou wenselijk zijn dat ook Nederland initiatieven ontplooit om het regulatoire kader van de financiële sector zodanig te verruimen dat de toepassing van islamitische contractvormen mogelijk wordt.   

Lees verkorte versie >

< Terug naar de catalogusStuur door naar een vriend >